1425. 13. april.


Peder Jensen i Lille Musse pantsætter med sin hustru Tyres samtykke al deres andel og ret i den gård i Lille Musse, hvori de bor, til Jens Jakobsen, søn af Jakob Nund, for 20 mark i fire forskellige slags stæderpenninge, der alle er gangbare i Lübeck og Wismar.

Tekst efter reg.

Tekst

d. Item ith breff att Peder Jennsøn y Lillemosse mett sinn husfrues Thyris raad oc samtyck oc willie pantsetter Jes Jeipssøn Jep Nunds sønn y Lillemosse all deris deell oc rettighed y denn gaard y Lillemosse som the nu selff yboer for xx marck steder penninge fire haande møntt som er en then anden mett fulttgiøre maa y Libeke heller Wesmer / ♦

Datum freddagenn wthi paaske wge mc d xxv / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.