1425. 13. april.


Niels (eller Jens) Mogensen af Kirke (nu: Store) Musse overdrager Jens Jakobsen (Vognsen) Mølleager på Musse mark.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Item ith breff att Niels Mogensøn aff Kyerckemosse[1] Jenns Jeipsøn Mølle agere paa Mossemarck ♦

Datum freddagenn nest effter paaske mcdxxv / ♦

1. Kyerckemosse] Herefter synes referatet at mangle et finit verbum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.