1425. 30. april. Båg herredsting


Tingsvidne af Båg herredsting om, at fru Mette, enke efter Skele Lars, skødede en hovedgård og en fæstegård i Ebberup i Båg herred til Rikman van der Lanken, høvedsmand på Hagenskov.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see eller oc høre helser iæch Nielss Mickelsøn herretsfoget i Bogherreth Eller Hardenberg Henrik Persøn i Egssmoos Hennigh Qwatz Jepp Knapp Morten Nørby bifoget i Assnes Olleff Asscersøn Lass Twesøn i Kradorpp ewindelich meth ghud ♦

Kundgøre alle nerwerindes oc ænd komme scule ath efter worss her føthelsse ganget ær thusende firehundreth xx paa thet feemthe then mandach neest foor sancte Walborgh[1] dach war schicket een welbørdich man foor oss Ricman [2] van der Lancken høuetssman paa Hakenskow[3] bedess oc fech eth fwlth thingess withne hwilcketh han freem ledde meth giille man oc geeffe soom her efter screuen staa Marquard Smydh Jess Smyd i Datdorpp Jess Bride i Herbi Anders Deghen i Damsboo Mickel Borre i Waltofte Per Asscersøn i Sinderbi Anders Jeibsøn i Odorpp Iepp Hammetsøn

Hwicke forde gothe mæn ware alle samdrechtelich boradde oc withnedde alle meth eenss røøst ath frwe Mette Scelli Laasses efter leue wor jnnen Bogherres thingess fire stocke oc laabødh een howedgard i Ebdorpp ligger meth een landbo staaffen trw samfeld thingh ♦

Oc ther efter schøtte forde frwe Mette forde Ricman van der Lancken then howedh gard meth een landboo staffen oc all henne rethicheith oc deel i Bogherreth i jordh gotz soom ær ager engh skow marc feegangh æncthe vnnen tageth soom wor ræthe laanssloch vth wiss ♦

Thette haue wi hørd oc seedh oc withne wy thet vnder wore jnciel ♦

Datum anno die et loco ut supra predictis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.