1425. 5. maj. Holbæk


Esbern Pil sælger med sin hustrus samtykke til Knud Hvidsen, bymand i Holbæk, den gård i Høed, som Knud Hvidsens fader tidligere havde i retmæssig besiddelse, og som årligt yder et pund korn og en skilling grot.

Tekst efter A.

Tekst

Alle godhe men thettæ breff see aller høre les[e] helser jek Esbern Pill kerlig meth war herre ♦ Oc kwngø[r]ende alle men nerwerde oc kommeskulde thet jek wederkenner mik meth thettæ mit opnæ breff en beskeden man Knut Hwitsøn byman j Holbec meth min husfrwes rath o[c] wilia[1] at hawe saalt en min gard ligendes j Høtwet / then gard forde Knut Hwitsøn[2] father haude j wære t[il] f[o]ren hwes siell gwth ha[w]e hwilken forne gard som skyller j pund korn / oc j solidum grossorum ♦

Oc til binner jek mik meth minæ arwing ath fri oc hemle forde Knut Hwitssøn[3] meth sine arwing / forde gard oc grund meth alle sine tilligels for alle mens gensiels ♦

Til [me]re winnes børt oc s[ta]df[e]stels er mit insigle heint fore thettæ breff meth flere godæ menz insigle som ere her [Ie]op Jenssøn prest j Holbec Jens Hord Jacob Smit Nicolai Laurentsøn ynger Trwels Smit oc Olwff Stwd ther radmen ære[4] j then same stet

Datum Holbec anno domini mo . cdo . xxv . sabato prox[imo] post invencionem sancte crucis ♦

1. wilia] Muligvis wiliæ, A. 4. ære] Under linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.