1425. 7. maj.


Fru Sofie Olufsdatter, hr. Klaus (Esbernsen) Krumpens enke, skøder Hesselbjerg, Hesselbjerg fang, Mikkelstrup og Mikkelstrup fang (Houlbjerg herred) til en ukendt modtager.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item end[1] et gamelt skrøbeligt skøde breff aff frue Sophie Olluffs datter her Claus Krompens eftherleffuerske paa Hesselbierg och Hesselbierg fang / Michelsstrup oc Michelstrop fang / ♦

Datum mcdxxv in crastino beati Johanis ante portam latinam : ♦

1. end] mgl. i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.