1425. 8. maj. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger to supplikker. Den første af Hermannus Singher, præst fra Verden stift, om at få provision på sognekirken i Mildsted i Slesvig stift, skønt Hermannus allerede har kanonikat og præbende i Slesvig, som han dog endnu ikke er kommet i besiddelse af; kirken er ledig ved, at Niels Stenwer, kaldet Surkål, har opnået et andet embede med sjælesorg.

Den anden af Hinricus Brügge, klerk fra Ratzeburg stift, om at få provision på landprovstiet Ejdersted, ledigt ved den tidligere indehaver Johannes Strandinghs død.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Vacante nuper parrochiali ecclesia, que prepositura ruralis dicitur, in Ederstede Slesvicensis diocesis per obitum Johannis Strandingh , Nicolaus Stenwere, alias Zurekol , eandem auctoritate ordinaria extitit assecutus. Supplicat igitur Hermannus Singher presbiter Verdensis diocesis, quatenus sibi de parrochiali ecclesia in Miltstede dicte Slesvicensis diocesis, vacante per assecutionem alterius beneficii curati dicti Nicolai [fructus 7 mr.], dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda [ecclesie] Slesvicensis, de quibus auctoritate apostolica extitit sibi provisum, cujus[1] possessionem nondum habet [fructus 4 mr.] ...

Supplicat Hinricus Brugghe clericus Raseburgensis diocesis, quatenus sibi de parrochiali ecclesia, que prepositura ruralis[2] existit, vacante per obitum Johannis Strandingh [fructus 12 mr.], dignemini providere.

Concessum pro utroque.

Datum Rome apud ss. Apostolos 8. id. maji anno 8.

1. cujus] = quorum. 2. prepositura ruralis] i marg. tilføjet: sine diocesi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.