1425. 11. maj.


Ærkedegn Iver Thorsøn lejer alle domkapitlets ejendomme i ærkedegnedømmet uden for Ribe by og på Før med undtagelse af fælles ejendom. Lejeafgiften skal være tre mark og to øre korn og 22 mark lybsk i penge. Hvis Ivar eller kapitlet vil opsige lejeaftalen, skal det annonceres offentligt i kapitelhuset et år i forvejen.

Tekst efter A.

Tekst

Anno domini mcdxxv feria sexta ante festum ascensionis ego Ivarus Thordonis archidiaconus Ripensis conduxi omnia bona capituli, preter bona communia, in archidiaconatu[1] et Føør sita extra civitatem Ripensem pro annua pensione, videlicet tribus marchis et ii oris anone[2] cum xxii marchis Lubicensibus monete currentis et dative infra mediam xl (quadragesime) ad ultimam[3] annuatim persolvedis, hoc adjecto, quod quando eadem bona sic conductive habere noluero vel capitulum ea libere rehabere voluerit, extunc antea in domo capitulari per unum annum publice intimetur. item ix lagenas ordei de Riisby de bonis domini Johannis Lagysøn .

1. archidiaconatu] herefter overstreget extra. 2. anone] herefter overstreget anone. 3. ultimam] herefter overstreget persolvendis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.