1425. 1. juni. [Århus]


Sofie (Olufsdatter), enke efter hr. Klaus Krumpen, afstår sine rettigheder til noget jord på Fulden mark, hvorom hendes mand havde haft tvist med Niels Butze, kannik i Århus.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ[1] mæn som thettæ breff se æller høræ helser jak Sophiæ een wælborn manz her Claws Krumpen s æfterlefwæ hwes siæl guth hafwæ ewinnelik meth guth ♦

Ok kungør jak meth thettæ mit oben breff ath jak vplader ok gifwer jak min af tale af then jord liggendes vppa Fullen mark som min kære hosbondæ her Clawus Krumpen ok her Niels Buze canik j Arws thrættæ længi wm ♦

Ok kennes jak mik engen ret ydermeræ ath hafwæ j then forde jord eller minæ arfwinge ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium dominorum videlicet Olavi prepositi et Johannis Lyungh cantoris presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxv feria sexta pentecostes /. ♦

1. Allæ] A fremhævet m. rødt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.