1425. 6. juni. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Anders Jakobsen Lunge havde krævet en undersøgelse af gyldigheden af de erklæringer, som Aksel Pedersen (Thott) havde indhentet vedrørende Ordrup. Et nævn på tolv mænd var hertil blevet udnævnt på landstinget den 9. maj 1425, og disse vidnede nu, at Aksel Pedersen ikke havde fulgt landslovens regler, og at hans breve på godset var udgyldige. Nævnet erklærede derfor, at de indhentede erklæringer ikke havde nogen beviskraft.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see ellerre hielse wy Herlugh Nielssøn riddere j Englethorp oc landzdomere j Sieland Albrekt Hemmingssøn j Kynby Niels Krumpen j Rafnsthorp / Anders Jenssøn j Aas / Cristern Briningh / Jeip Scrire j Thowethorp Laurens Tuessøn awapne / oc Oge Ieipsøn j Halager . ewynnelige meth guth / ♦

Oc kunre wy thet alle nerwærendes oc kommendes / ath aar æfter gutz byrdh . mo cdo xx quinto . then othensdagh nest æfter Bonifacii daagh . fare oss pane sielandzfare landsthing . mange gothæ men nerwerendes . som then daagh landzthing søkte . wor skicket welboren man her Anders Ieipsøn Lunge riddere . oc til krafte een ræth . som xij gothe men oc welborne . pa forde landzthing ware til melte . vnder the samme aar then othensdagh nest fare helghe bønders daagh . Nerei et Achillei . vt atransaghe . oc frem atsighe . om the thinghøringge sculde makt haue . mæth rætte æfter landzloogh . som her Axel Pætherssøn hafte fanghet j Ordethorp første thingdaagh . som han til thinghøringge krafte . pa landzthingget . oc æi hafte kallet bonde pa bole bodhæ / oc fremdelt æfter landzlaagh . oc æi igen drefuet mæth nogger opne breff her Andersse delemaal . sithen han wor jnførdh j Ordorp looglige mæth thinghøringge / ♦

Aff huilke xij godhe men . som fremginge viij oc soo vithnede . oc saudhe . oc aldeles føldes aat / at ware thet swo at Ordethorp wor vfordelt aff her Axel Pætherssøn / sithen her Anders hafte fanghet thinghøringge j Ordethorp . æfter landzloogh/ oc som her Axels breff ware maktløse giordhe / tha thotte thøm so ræth wære . at the thinghøringge kunne engin makt hafue . swo thoges ♦

Id quod vidimus et audivimus lucide cum sigillis nostris protestamur per presentes ♦

Datum anno die et loco quibus supra ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.