1425. 29. juni.


Otte (Henningsen) Kabel i Hejrede pantsætter Gotskalk Klausen (Raadenraa) i Østerby et gods i Kartofte for 48 mark lybsk i Stralsund- og Greifswaldmønt, idet der skal regnes tre sundiske hvid på hver skilling lybsk.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item ith breff att Otthe Kabbell y Heyrede panntsetter Gotsk Clausøn y Østerby y Sliiminge sogenn ith godz y Karlltoffte y Fielde sogenn for xlviij ℳ lybsk y straalle oc grib iij sundiske huide y huer skeling lybsk / ♦

Datum sankt Peders oc Pouills dag m c dxxv / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.