1425. 16. juli - 26. oktober.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Nicolaus Sachow, provst i Slesvig, på vegne af Johannes (Schele), biskop i Lübeck, 16. juli har lovet at betale servispenge til det pavelige kammer, og at han 15. oktober fremstillede sit mandat og ratifikation herpå.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Die dicta[1] Nicolaus Sachawo prepositus ecclesie Slesvicensis tamquam principalis et privata persona obligavit se camere nomine domini Johannis episcopi Lubicensis etc. ...

Die 15. oct. presentis anni 1425 prefatus dominus Nicolaus produxit mandatum predicte obligationis cum ratificatione ejusdem.

Item die 26. ejusdem mensis oct. productum fuit mandatum ratificationis predicte obligationis per Nicolaum Wolff procuratorem audientie contradictarum.

1. Die dicta] = 16. mensis julii 1425.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.