1425. 22. juli. Halmstad


Peder og Poul Torbjørnsen stadfæster deres faders salg af al hans ejendom i Skedala til hans hustru Ingerd.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle the gothæ men thettæ breff høræ eller se / hilsæ wy Per Thørbørnæsøn ok Paul Thørbørnassøn kerligæ meth gwdh / ♦

Congøræ wy allæ dandæ[1] swawel komæskulande som the nw ære / thet wy forde erom swa ower eno wordnææ[2] meth iææ ok godh wiliæ stadfestum Brother By [3] allan then rettygheth som Thørbørn war fadar saldæ hwstrw Ingerdh sa mykit som han atthe i Skedhædal / meth alt[4] thet ther til hører meth retthe i alla matha / ♦

Til mere wissæ ok bætre forvaringh thæ bedis wy hederligæ manna inscigle som ær Ies Asscersøn [5] lanzdomare i Søndra Halland Clauus Ywersøn i Claustorp[6] Aruid Vnasøn radman i Halmstadæ hengendis for thettæ breff til vitnisbird for thy ath wy haua ey selue incigle ♦

Scriptum Halmstadis anno domini mo cdo xxvo die beate Marie Magdalene et martiris[7]

1. dandæ] Herefter formodentligt glemt men. 2. wordnææ] Herefter formodentligt glemt ok. 3. stadfestum Brother By ] stadfestum Bro på rasur, A. 4. alt] t rettet fra ʒ, A. 5. Ies Asscersøn ] På seglet: s Nicolai Assersun, A. 6. Claustorp] p rettet fra d, eller skal læses tordp, A. 7. et martiris] Formodentligt en senere tilføjelse.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.