1425. 12. august. København


Ingeborg (Dosenrode), enke efter Niels Strangesen (Bild), erklærer, at hun har modtaget et lån af kong Erik 7. af Pommern, nemlig gods, som hun tidligere havde skødet til kronen, i de følgende steder: Tøving, Bjergby, Skallerup, Flade på Mors og Thyholm i Thy.

Hun skal betale kongen 22 lødige mark hvert år til pinse, undtagen i dette år (1425), hvor hun kun skal betale kongen 11 lødige mark til mikkelsmesse.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Ingeborch her Niels Strangesson s effterleue kennes meth thette opne breff for alle the thet høre eller lese at jek aff myn nathighe herre konung Erik s serdelis nathe for eet ræt nathelicht laan anamat hauer swo lenge hans nadhe til sigher thette effterscreffne gotz huilkit forde myn husbonde oc jek fordhum skøtte oc affhende wnder wor nadhige frue drotning Margrete hwes syel guth haue oc forde myn nadhige herre oc rigit swo som ær[1] j Thøwing j Byerby j Schallorp oc j Flæthe j Morssæ belæget oc vppa Thyurholm j Thyydh ♦ j swo dan made oc wilkor at jek wil oc scal huuert aar vm pingesdaghe giue oc betale hans nadhe ther aff two lødighe mark oc tyughe j swo dane pænninge oc munt som geue oc genge ær j rikit ♦ Vtan aff thette aar som nw ær jnne scal jek hans nadhe eke giue vtan ellewe lødighe mark om mikelssmøsse ♦

J swo made som nw ær sacht kennes jek mich thette forne gotz aff myns herre nadhe till lans at hawe oc ey annerlethes ♦

Till wisse oc mere bewarning hawir jek mit jncigle[2] weterlike hengt for thette breff ♦

Datum Haffnis anno domini mcdxxquinto dominica infra octavam beati Laurencii martiris gloriosi ♦

1. som ær] Overdragelsen af de følgende gårde og gods er nævnt i DD 1408. 11. feb., nr. 14080211001 og DD 1408. 14. feb., nr. 14080214001. 2. jncigle] i rettet fra e, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.