1425. 14. og 21. august. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Theodericus Thirardis, sognepræst i Kalundborg i Roskilde stift, om provision på kanonikat og præbende i Cammin, ledige ved, at den hidtidige indehaver Arnoldus Rambow har fået dekanatet sammesteds.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Theodericus Thirardis[1] rector parrochialis ecclesie in Calligenbergh[2] Roskildensis diocesis om provision på kanonikat og præbende i Cammin, ledige ved, at den hidtidige indehaver Arnoldus Rambow har fået dekanatet sammesteds.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.