[1425. 18. august]. København


Kong Erik 7. af Pommern skriver til højmesteren for Den Tyske Orden Paul v. Rusdorf.

Kong Erik meddeler højmesteren, at han efter pavelig befaling har taget Øselbiskoppen hr. Christian (Kuband), hans kirke og undersåtter i sit værn.

Endvidere beder kong Erik højmesteren om at beskytte og understøtte Øselbiskoppen og dennes kirke.

Tekst efter Hildebrand l.l.

Tekst

Ericus, Dei gracia Dacie, Swecie, Norwegie, Slavorum Gotorumque rex et dux Pomeranie.

Unsen vruntliken grut tovoren.

Erwerdighe leve sunderghe vrunt.

Wy begheren jw to wetende, dat wy den gheistliken vader in Gode, heren Cristiane biscope tho Osele , syn capittel unde alle syne undersaten, gheistlik unde werlik, van bevelinghe unses hilghen vaders, des paweses, ok umme sundergher gunst unde leve willen, de unse vorvaren, koninghe tho Dennemarken, to Sweden, unde wy alleweghe hat hebben to dersulven kerke Osele, hebben ghenomen unde nemen in unse koninglike beschermynghe.

Unde bidden juwe erwerdicheit, dat gy densulven heren biscop tho Osele unde de synen jw laten bevalen wesen unde beschermen de umme unsen willen.

Dar bewyse gy uns sunderghen willen ane.

Hirmede bevele wy jw Gode.

Scriptum Haffnis sabato infra octavas assumpcionis Marie virginis, nostro sub secreto.

Prepositus Ottoniensis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.