1425. 23. august .


Tingsvidne af Rougsø herredsting udvirket af Lars (Jensen) Mus af Stenalt, at Peder Nielsen (Bild) af Tanderup i sin tid var i Stenalt, hvor han på vegne af Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Århus, en vis hr. Jens Pedersen (!) af Aunsbjerg m.fl. gav fru Mette sit kvittebrev og løste alle Jens Mus' arvinger af deres mellemværende. Som tak herfor gave fru Mette ham en guldring i vennegave.

Tekst

Lydbranth Yttszen foged i Roxø herred, Knud provst ibidem, Tord Brunszen af Boede, Niels Tuszen af Siørup, Gundi af Tørsløff, Terkild Gundiszen , Gundi af Karde.

Torsdag før Bartholomei dag paa Roxø herreds thing fik velbaarne Las Musz af Steinholt[1] et thingsvidne af 8 dannemænd: Tord Brunszen af Boede, Per Jenszen , Jens Perszen , Mattis Palliszen af Karde, Per Nielszen , Niels Hagenszen af Boede, Eskild Jenszen , Jep Mortensen af Karde, hvilke vidnede, at de hørte og saa, som Jens Hagenszen og[2] Anders Michelszen vidnede før[3] , at de[4] hørte og saa, at Peder Nielszen af Tamdrupgaardt var i Stenalt for biskop Peder i Aars, Hr. Jens Pederszen af Affuindtzberg og flere gode mænd og gav fru Mette sit kvittebrev og lod alle Jes Muszis arvinger kvit for al den Del, dem var imellem, og gav fru Mette ham en guldring til vennegave.

Datum etcetera.

1. Steinholt] Stienalt, Aa1. 2. og] mangler i Aa. 3. vidnede før] vandt før, Aa og Aa1. 4. de] vant aa for det, de, Aa1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.