[1425 eller 1431]. 29. august . Sjællands landsting


Sjællands landsting vidimerer to breve fra hhv. 1410 og 1411, som biskop Jens af Roskilde har ladet læse højt på landstinget. Disse breve er følgende:

1) Et brev ved hvilket brødrene Fikke og Radike Kerkendorp sælger det gods i Danmark, som de har arvet efter deres broder Zabel Kerkendorp, til Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde.

2) Et brev ved hvilket hr. Tage Henriksen skøder og oplader al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp, til Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre helse wy Herlow Nielssøn riddere landzdommere i Sielend Cristiern meth guths / nathe biscop i Ribæ Laurentz deghen i Roskilde Vicke van Vitzen aff Wæmetoffte Pær Taa Anders / Ienssøn aff Aas Pawell Byllæ Otte Fos Henneke Botzendale Iep Ienssøn i Søthorp Iep Scriuere oc Gereke Dyækn / ewynnelighe meth wor herre ♦

Oc kungøre at for oss wore schickethe pa Siælentzfare lantzthingh / sancte Iohannis baptiste dag decollacionis hetherlich father meth guth biscop Iens i Roskilde oc lood læse ther / tw breff meth hele oc holdne incigle wskrapethe oc wserghethe i alle made orth fra orht ludende / som her effter screuet star ♦

Alle mæn thettæ breff see æller høræ (etc. = DD 1410. 8. maj, nr. 14100508001)

Iec Taghæ Hinricsøn ridder (etc. = DD 1411. 25. apr., nr. 14110425001)

Thette hørthe wy och sowe oc thrycke wore incigle for thette / breff som giwet ær aar dagh oc stæth som forescreuet staar ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.