1425. 26. september. Malmø


Hr. Jens (Andersen) Grim ((Has) til Tosterup) kvitterer over for væbneren Peder Tuesen i Solberga for udbetalingen af alt, hvad Peter Tuvesson har skyldt Jens Grim.

Brevet er medbeseglet af Hans Laxmand, degn i Lund, Ostred Jensen, borgmester i Malmø, Jens Dene, borgmester i Malmø, samt Jakob Mogensen, rådmand i Malmø.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Jeg Jenss Grym ridder har ladet kvit beskeden Per Thuessøn af våben i Solberge for al den skyld, som mellem ham og mig har været til denne dag, og kan noget aabent brev findes, som Jenss Ollssøn , Weste Ollssøn og Per Ollssøn har udgivet, som Per Thuessøn noget til skade kunde være, eller nogle andre breve, som kunde komme ham til hinder, som mig paarørende er, da lyser jeg dem døde, saa meget som Pether Thuessøn og hans arvinger kan tilfalde i de breve.

Medbesglet af hæderlige hr. Hanss Laxman degn i Lund, Ostrætt Jenssøn , Jenss Dænæ , borgemestre i Mallmøy, og Jæcop Mogenssøn raadmand ibidem.

Datum Malmogie feria 4. ante festum Michaelis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.