1425. 27. september . [Houlbjerg herredsting?]


Tingsvidne (formentlig af Houlbjerg herredsting) om, at seks gårde og et øde bol i Houlbjerg har været Essenbæk klosters retmæssige besiddelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et gammelt brodet tings vinde paa vj gaarde och et øde boel vdj Hoffuelbierg haffuer legit til Essendbeck closter / ♦

Datum mcdxxvo torsdag nest fore sancti Michels dag : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.