1425. 28. september. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Johannes de Bortzow, skriver ved kurien, har lovet at betale annater af provstiet i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Eadem die[1] magister Johannes de Bortzow litterarum apostolicarum scriptor principalis obligavit se camere super annata prepositure ecclesie Roskildensis [fructus 20 mr.], vacantis per promotionem domini Olavi electi Arosiensis, collate eidem Rome 3. id. nov. anno 4.

1. Eadem die] = 28. sept. 1425.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.