1425. 6. oktober. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. tillader grev Gerhard af Slesvig, greve af Holsten, at have rejsealter.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.; de forkortede formler udfyldt efter DD 1403. 1. juli, nr. 14030701001.

Tekst

Martinus (episcopus servus servorum dei)[1] nobili viro Gherardo duci Slesvicensi salutem (et apostolicam benedictionem)[2] . ♦

Sincere (devotionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus tuis illis presertim quas ex devotionis fervore prodire conspicimus quantum cum deo possumus favorabiliter annuamus. ♦ Hinc est quod nos tuis devotis supplicationibus inclinati ut liceat tibi habere altare portabile cum debita reverencia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possis per proprium vel alium sacerdotem ydoneum missam et alia divina officia sine juris alieni prejudicio in tua presencia facere celebrari devotioni tue tenore presentium indulgemus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum)[3] . ♦

Datum Rome apud sanctos Apostolos 2. non. oct. anno 8.

1. Martinus (episcopus servus servorum dei)] Martinus etc. Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etc. Aa. 3. Sincere (devotionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus tuis illis presertim quas ex devotionis fervore prodire conspicimus quantum cum deo possumus favorabiliter annuamus. ♦ Hinc est quod nos tuis devotis supplicationibus inclinati ut liceat tibi habere altare portabile cum debita reverencia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possis per proprium vel alium sacerdotem ydoneum missam et alia divina officia sine juris alieni prejudicio in tua presencia facere celebrari devotioni tue tenore presentium indulgemus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum)] Sincere etc. Aa.

Oversættelse

Martin, biskop, Guds tjeneres tjener, til velbyrdig mand hertug Gerhard af Slesvig hilsen og apostolisk velsignelse.

Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den romerske kirke, fortjener, ikke med urette, at vi, så vidt vi formår med Gud, nådigt imødekommer Dine begæringer, særlig dem, som vi ser udspringe af brændende fromhed.

Idet vi derfor bøjer os for Dine fromme bønner, bevilger vi Dig, fromme søn, ved dette brevs ordlyd, at Du må have et rejsealter, ved hvilket Du i Din nærværelse og på steder, der egner sig og er værdige til dette formål, med tilbørlig ærbødighed og værdighed kan lade holde messe og andre gudstjenester ved Din egen eller en anden egnet præst uden skade for andres rettigheder.

Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede.

Givet i Rom ved de hellige apostle den 6. oktober i vort (pontifikats) ottende år.