[1425.] 14. oktober. [Lübeck]


Rådet i Lübeck skriver til rådene i Wismar, Rostock og Stralsund.

Rådet i Lübeck meddeler, at det har taget tre svende til fange, som havde forsøgt at komme ind i Lübeck for at handle med voks og pelsværk fra Rusland, samt at det har beslaglagt svendenes gods.

Endvidere meddeles det, at kong Erik 7. af Pommern har skrevet til rådet i Lübeck angående de tilfangetagne svende, samt at rådet i Lübeck påtænker at skrive til kong Erik om sagen. Derfor meddeles det, at både en afskrift af kong Eriks brev til rådet i Lübeck og et udkast til et svar til kong Erik på alle fire råds vegne er vedlagt nærværende brev.

Endelig beder rådet i Lübeck om de andre råds mening om sagen på skrift, idet det anmoder de andre råd om at tage sagen meget alvorligt.

Tekst

Wismariensibus, Rostockcensibus et Stralessundensibus.

Vnsen vrundliken grot mit wunsche alles guden touoren.

Ersamen leuen vrunde.

Id schach kortliken, dat wij dre gesellen, de Nouwerden tegen der stede ordinancien, also de reyse heft gesloten wesen, mit gude, dar se de Russen mede sterkeden, versocht hadden, in vnser stad mit gude, alse wasse vnde werke, dat se van den Russen wedder koft hadden, beslagen hebben, vnde hebben de suluen gesellen in vnse slote setten vnde dat gud arresteren vnde vorwaren laten.

Vnde wente nu de irluchtigeste vorste vnde grotmechtige here, here Eric, koning to Denemarken etc. , vns vor de suluen gesellen gescreuen heft na lude eyner auescrift siner herlicheid breues[a] hirane besloten, so mene wy, sinen gnaden, so verne id iuwer wisheit behaged, van vnser aller wegen dar wedder vp to scriuende na lude eynes rames[b] hir ok ane besloten.

Vnde wes iuwe meninge vnde willen hirane to donde is, begere wij vns vnvortogerd to scriuende bi dessen boden.

Vnde bouen alle dunked vns nutte vnde noed sin, datmen desse zake in dwange vnde strengicheit holde, so men vterlikest kan vnde mach.

Sijt Gode beuolen.

Screuen vnder vnsem secret, vppe Sunte Calixti dage.

a. na lude eyner auescrift siner herlicheid breues] hverken kong Eriks brev til rådet i Lübeck eller den lybsk afskrift heraf kendes, jf. DD. 1425. 14. okt., nr. 14251014003 . b. eynes rames] se DD. 1425. 14. okt., nr. 14251014003 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.