1425. 5. november. Visby


Prior Heinrich i dominikanerklostret i Visby, gardian Gottschalk i franciskanerklostret i Visby og Hermann Münther på Visborgs forborg udsteder vidisse på et brev af 29. juli 1361, i hvilket kong Valdemar 4. Atterdag og dennes søn hertug Kristoffer stadfæster Visbys privilegier, giver borgerne samme rettigheder på forstranden i Danmark som danske borgere, tilstår dem sikkerhed for deres gods i Danmarks rige samt bekræfter Visbys gamle møntrettighed.

Tekst efter A.

Tekst

Vy[1] broder Hinrik prior der predikerbrodere sunte Nicolawesz klostere broder Godschalk gardian der minrebrodere sunte Katherinen klostere in der stad Wisbu vnde Herman Munther vp der vorborgh to Wisborgh bekennen vnde betughen openbare in dessem breue dat wy ghezeen hebben des hoghghebornen vørsten køningh Woldemers vnde hertoghen Cristoffers synes sønes eren breff vnghezerighet an scrift vnde an jnghezegelen aldus ludende van worden to worden alse hir nascreuen steit / ♦

Wy Waldemar van Godes gnaden køningh der denen vnde wenden (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. VI nr. 69)

To mer tughnisse vnde waerheid so hebben wy broder Hinrik prior / broder Godschalk / gardian vnde Herman Munther erbenomed / vnse jnghezegele ghehenged an dessen breff / ♦

Ghegheuen vnde screuen to Wisbu in deme jare[2] Cristi veerteynhundert in deme vijffvndetwintigesten jare des mandages vor sunte Mertens daghe des hilgen bisschopes ♦

1. Vy] wy, Ac. 2. jare] jaren, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.