1425. 11. november . [Malmø]


Oldermændene for de hanseatiske købmænd i Malmø erklærer, at skipper Hans Gleysemann sammen med flere købmænd fra Lübeck har været hos dem og klaget til dem over, at Hans Gleysemanns skib indeholdende købmændenes gods er blevet stjålet ved nattetide den 26. oktober 1425 på Malmøs red.

Skipper Hans Gleysemann og købmændene fra Lübeck har nu givet Gobel Bolemann fuldmagt til at forfølge skibet og godset og til at kræve både skib og gods tilbage på vegne af Hans Gleysemann og købmændene fra Lübeck.

Endelig beder oldermændene alle, som læser nærværende brev, om at hjælpe Gobel Bolemann til at komme i besiddelse af både skibet og godset.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Vor uns olderluden des kopmans tho deme Melbaghen is ghewesen schypher Hans Gleyseman myt kopluden van Lubeke, de em schepet hadden, unde heft uns gheklaghet, dat he is berouet synes schepes myt deme ghude der koplude an nachtslapender tiid van der reyde tho deme Melbaghen.

Des heft Hans unde de koplude vor uns vullenkamen mechtych ghemaket tho eme hoftmanne Gobele Bolemanne deme schepe unde ghude tho wolghende, id an tho tastende, myt rechte dar by tho dunde unde tho latende in aller macht, oft se suluen jeghenwardych weren.

Hir umme bydde wii alle vrame lude, den desse breff jeghenwardych is edder tho kamende is, unde al de jenen, den recht lef is unde unrecht leyt, dat se behulpen syn desme hoftmanne an dessen saken, dat he moghe wedder kamen by dat schyp unde ghud. Desse berouynghe ghescheen is des vrygdaghe nachtes vor Symon unde Juden daghe.

Wii olderlude des kopmans tho deme Melbaghen, Hermen Hoppenner van Lubeke, Hinrik Butzow van Rostzok, Euert Groteek van der Wysmer, unse inghezeghele.

Gheuen unde screuen die Martini.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.