1425. 12. november. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus Wulff, kannik i Slesvig, om provision på kanonikat og præbende i Lübeck, skønt han i forvejen har bl.a. kanonikat og præbende i Slesvig samt embedet som ærkedegn sammesteds.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus Wulf canonicus ecclesie Slesvicensis om provision på kanonikat og præbende i Lübeck, non obstantibus ... quod canonicatum et prebendam dicte ecclesie Slesvicensis cum archidiaconatu ejusdem [fructus 12 mr. arg.] <obtinet>[1] .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.