1425. 4. december.


Magister Nicolaus Bochow (må være = Sacchow), provst i Slesvig, bevidner et notarialinstrument, hvori Henricus Kif som prokurator for Johannes Lichtenow, evig vikar ved Mariakirken i Lübeck, afstår dette vikariat.

Tekst

... Acta fuerunt hæc in curia episcopali Lubec. sub anno, indictione, die, et aliis, quibus supra, præsentibus ibidem vener. domino magistro, Nicolao Bachovv , præposito Slesvvicens. et honorabili domino Joanne Daghevvaken , rectore parochialis ecclesiæ in Ronneberghe Mind diœces. testibus ad præmissa vocatis pariter et rogatis. ...

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.