1425. 19. december . Hindsgavl slot


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster Bogense bys gældende privilegier.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Vi Erick konge gør vitterligt, at vi tager vore borgere og bymænd i Bokenes i Fywn og deres folk, tjenere og gods i vort kongelige værn.

Dertil under vi dem saadan bys ret, som de af vore forfædre konger i Danmark og særdeles af kong Valdemar har haft.

Thi forbyder vi osv.

Datum in castro nostro Hintzegawel feria quarta ante[1] festum Thome apostoli, nostro sub[2] secreto.

1. ante] circa, Aa. 2. sub] mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.