1425.. Slagelse


Dom udstedt af kong Erik 7. af Pommern om, at ingen præst skal sværges fredløs på landstinget, men dømmes af sin biskop.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

Item konningh Eriches dom paa dannske, att ingen prest skall suerges fredløssz thill landtsthing, menn staae thill rette for sinn biscop.

Datum udj Slagelssze anno domini 1425.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.