1425. . Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om, at Eskil Jakobsen (Basse af Tjele) har besiddet Fastrup i 70 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Landtzthingswinde at Farstrup[1] haffuer werit Eskild Jespersens[2] (!) j 70 aar ♦

1425 ♦

2. Eskild Jespersens] Eskell Jespersenns, reg. B.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.