1425..


Kantor Jakob Iversen lejer alle Ribe domkapitels ejendomme, med undtagelse af fælles ejendom, i Vardesyssel, Jellingsyssel, Almindsyssel, Kalvslund Herred og Frøs Herred og kapitlets ret på Lysby og Jerkær marker og kapitlets enge fra overgangsstedet Langvedel til kysten nord for Ribe Å med undtagelse af engen Meldam. Lejeafgiften er fem mark og en øre korn årligt. Opsigelse skal ske med et års varsel.

Tekst efter Nielsen l.l.

Tekst

Anno domini ut supra ego Jacobus Iwari cantor Ripensis conduxi omnia bona capituli, preter bona communia, in provinciis Warthsysæl, Yellingsysæl, Almindsysæl, Kalslundhæreth et Frøøshæreth ac jus capituli in campis Lyusby et Jerkier ac eciam prata capituli a communi transitu dicto Loongweil usque litus maris a parte aquilonari ampnis Ripensis preter magnum pratum dictum Meildaam sita, pro annua pensione, scilicet quinque marchis et una ora[1] annone Ripis annuatim persolvendis termino prenotato, hoc tamen adjecto, quod quando eadem bona sic conductive habere noluero, vel capitulum ea libere rehabere voluerit, extunc antea in domo capitulari per unum annum per me vel ipsum capitulum intimetur.

Item iiii oras de Erixhø et i oram de parte Claws Jonæ [2] .

1. una ora] tilføjet i margin. 2. Item iiii oras de Erixhø et i oram de parte Claws Jonæ ] Hele linien, der er sat ind senere, er overstreget. Grafisk synes den at høre til det foregående, om end den indholdsmæssige sammenhæng hermed er uklar.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.