1425..


Traktat mellem kong Erik 7. af Pommern og en unævnt anden part, sluttet i overværelse af Hansestædernes sendebud.

Tekst efter reg.

Tekst

Wdj en liiden lang eske, fordrag emellom koning Erich j Danmarck. och Swerige. offueruerendis the hønsse steders sendebud ♦

Datum 1425 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.