1425.


Mads Mikkelsen i Nølev skøder en eller flere gårde og andet gods i Sødrup til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde[1] paa en gaard[2] och goedtz i Søderup i Hadtzherrit aff Madtz Mickelssen i[3] Nølløff til bischop Ulrich aff Aars, ♦

1425[4]

1. schiøde] B-reg.schøde breff A-reg. 2. en gaard] B-reg.gaarde A-reg. 3. i] B-reg.aff A-reg. 4. 1425] B-reg.Anno 1425 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.