1425..


Jakob Thomsen i Odense erklærer, at han sammen med Jakob Skyttes foged har modtaget 130 lybske mark og en tønde smør af Sten (Tygesen) Basses bud på Klaus (Hartvigsen) Limbeks vegne.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Thomissøn i Othensse bekiendelsse breff att hand med Jep Skiøttes fougidt haffuer annammit aff Steen Bassis bud, paa Claus Lembecks wegne jct[1] xxx lybsche ℳ och j thønne smør ♦

1425 ♦

1. jct] Med to prikker over j, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.