1425..


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på det kongelige retterting det brev fra 1423 af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup), hvori denne sælger sit gods i Rostrup, Højrup (nu: Nørre Højrup), Jersore og Rågelund til hr. Sten (Tygesen) Basse.

Tekst efter reg.

Tekst

Riigenns cantzelers vidisse aff forne breff[a]

1425 ♦

a. forne breff] DD 1423, nr. 14239999025.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.