1425. .


Jens Klementsen sælger en halv gård i Slagelse til Niels Neb, borgmester sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Johannes Clemindtssøn solde Niels Neb borgemester i Slauelsse en halff gaard liggendiss hoess Hanss Ringelbergs gaard i forne Slauelsse, ♦

1425 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.