1425. .


Torben Nielsen sælger en halv gård i Slagelse til Niels Neb, borgmester sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Thorbenn Nielssønn soldte Niels Neb borgemester vdj Slauelsse enn halff gaard liggendis wed Hanns Ringelbergs gaard wed toruidt vdj forne Slauelsse ♦

1425 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.