1425..


Peder Brun, borger i Slagelse, lejer en kålhave i Møllegade (nu ukendt gade i Slagelse) ved Helligåndshuset af helligåndsbrødrene.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Brun borger vdj Slauelsse bekiender sigh att haffue enn kolhaffwe liggendis i helliggiestis løcke nest wed Møllegaden vdj leie aff helliggiestis brødre ♦

1425 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.