1425.


Tingsvidne om indtægten af noget gods.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsuidne om indkomme aff nogett goedz. ♦

1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.