1425.


Kong Erik 7. af Pommern afsiger på det kongelige retterting dom vedrørende en skødning til Maribo kloster af gods i Såstrup og Elsted foretaget af fru Sofie (Olufsdatter), enke efter hr. Klaus (Esbernsen) Krumpen.

Tekst efter reg.

Tekst

Kong Erickis dombreff paa fru Sophie her Klaus Krompens skiøde[a] paa goedz i Sastrop och E<l>stede[1]

1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.