1425. [Viborg landsting]


Viborg landsting vidimerer breve af kong Valdemar 4. Atterdag og kong Erik 7. af Pommern om gods i Fussing (nu: Over Fussing) og Bjerregrav (nu: Øster Bjerregrav), som var fradømt hr. Kristian (Pedersen) Vendelbo og tildømt Niels Vognsen (Jul af Sønderjylland).

Tekst efter reg.

Tekst

Landztingsuidne och vidisse aff kong Waldemars [a] och kong Erickis breff[b] paa goedz i Fulsuigh och Biergraff som var fra dømtt her Christen Wendelboe och thill sin rette eyermand Niels Wognsøn . ♦

1425. ♦

a. kong Waldemars ] Kendes ikke. b. kong Erickis breff] DD 1406, nr. 14069999022.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.