1425.


Fru Sofie Olufsdatter skænker Maribo kloster gods i Såstrup og Elsted.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Sophe Oloffsdatters gaffuebreff thill closterett paa goedz i Elsted sogn i Elsted och i Sastrup. ♦

1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.