1425. Hids herredsting


Et tingsvidne af Hids herredsting om Alling klosters adkomst til gods i Tollund (?), Funder og Mausing samt til kirkerne i Serup og Svostrup med tilhørende gods i de samme to sogne, herunder tre gårde i Svostrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Hitzherritzting paa Allingclosters gotz j Thørn, Funder, Mausing, item Serup kircke med sitt gotz øde och bygtt j samme sogen, item Soustrup kircke med sitt gotz øde och bygge, med thre gaarde j Soustrup, att høre till closteritt ♦

Datum 1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.