1425. Houlbjerg herredsting


Et tingsvidne af Houlbjerg herredsting om Alling klosters retmæssige adkomst til Vejerslev kirke og by, Knopdrup, Sønderby, Vejerslev fang, tre gårde i Borre samt Aidt kirke og by med alle tilliggender.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Holbergherritzting, att Wettersleff kircke och Wettersleffby, Knubdrup, Synderby, och ald Wettersleff fanng, item iij gaarde j Borig, item Akthe kircke och Akthe bye, med ald tilliggelsse, hører Alling closter till med rette : ♦

Datum 1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.