1425. Lysgård herredsting


Et tingsvidne af Lysgård herredsting om, at abbed Magnus i Alling kloster skal have Kongens Bro, vedligeholde den og modtage brokorn (afgifter i korn til broens vedligeholdelse).

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Liusgardtzherritz ting att abbed Magnus j Alling closter schulle anamme Kongens Broe och thennd ferdig holde och vpbere brokornn : ♦

1425. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.