1425.


Tingsvidne om sandemændsed angående markskel mellem Vestbirk mark og Birknæs.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at sandemend thillstodt adt haffue soret, och steen och stabell satt emellom Westerbierckmarck och Bierckeness, ♦

Daterit, mcdxxv ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.