1425.


Næstved Skt. Peder klosters befuldmægtede indføres i en gård i Ring.

Tekst efter reg.

Tekst

Closters vmbud wor loglige indført i forscrefne gard[a] i Rænge ♦ Mcdxxv ♦

a. forscrefne gard] Dipl. Dan. 1419, 14199999048 .

Oversættelse

Klosterets befuldmægtigede blev indført i førskrevne gård i Ring. 1425.