1426. 24. januar.


Fru Cecilie Thomesdatter skænker Essenbæk kloster sine rettigheder i en gård i Harridslev og i et bol i Tjærby.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et frue Citzel Thomesdatters gaffue breff paa hindis rettighed vdj en gaard j Harredsløff och vdj et boel j Tiereby til Essenbeck closter ♦

Datum mcdxxvi in profesto conversionis sancti Pauli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.