1426. 2. februar.


Jens Dæne, borgmester i Malmø, sælger et stykke jord og en bygning sammesteds blandt klædeboderne til Åge Mikkelsen.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jöns Däna borgmästare i Malmöe sällier till rådmannen Åke Michelson all sin rättigheet han haftt i een half jord och bygning uppå Bode i Malmöe. Datum Mariæ rensesles dag 1426.

b) Jöns Dænæs borghmästares i Malmöe uthgifne skiötebreef åth Åke Michelsson rådhman dher sammastädes angående all hans ägende rättigheet som honom tilhörde uthi klädeboderna liggiandes i Malmöe. Datum 1426.

c) Jöns Dæna borgmestare i Malmö. 1426.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.