1426. 14. februar.


Klaus Nielsen, foged på Åstrup, Henrik (Klausen) Smalsted, Thomas Thordsen (Vognsen af Hørbylund) og Kristian Jensen erklærer, at de i henhold til kongebrev har indført fru Inger Hermansdatter (Pennow) i en gård i Brønderslev.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thete breff see heller høre læse kungiør vi Claus Nilsen foweth i Aasdorp Henrich[1] Smalstethe Thomes Thordsøn oc Chresten Iensen ath under vors herres børth aar m cdxxvj paa sancti Valentini dach tha inforthæ wi thenne breffwiser frowæ Ingiærd Nis Vogensøn effterlever i jen gaard i Vesterbrimisløff som var[2] nathii herre kongen os hauthe tilscreuet[a]

Till hues vitnes børd vor insegehele ær thete bref for hengd aar ut <supra>[3]

2. var] Herefter slettet th, Aa. 3. <supra>] Mangler, Aa.
a. tilscreuet] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.