1426. 18. februar. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jacobus Bonow, klerk fra Roskilde stift, om at få det overdraget til den pavelige auditør Bartholomeus Guischardi at give ham ny provision på et evigt vikariat i sognekirken i Vilmnitz på Rügen i Roskilde stift (ledigt efter Gerhardus Bokholts død), som han opnåede efter præsentation af kirkens lægpatron Predbjørn Podebusk, skønt han i forvejen har et evigt vikariat i Garz på Rügen og ventebrev, såfremt det i processen om vikariatet mellem Jacobus Bonow og Nicolaus Tzernyn viser sig, at ingen af dem har retten til vikariatet.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

.. Dudum vacante perpetua vicaria in ecclesia parrochiali ville in Vilmenytze Roskildensis diocesis per obitum quondam Gerhardi Bokholt .... Jacobus Bonow clericus dicte Roskildensis diocesis eandem vicariam ... ex presentatione strenui militis Pridburi de Pudbuske patroni laici et institutione diochesani subsecuta pacifice assecutus, ortaque propterea inter dictum Jacobum reum et possessorem in vestro sacro palatio causarum et coram .. domino Bartholomeo Guischardi dicti palatii apostolici causarum et hujusmodi cause auditore materia questionis ex una necnon quendam Nicolaum Tzernyn ejus adversario de dicta perpetua vicaria parrochialis ecclesie in Vilmenytze partibus ex altera et omnibus terminis, citra cause conclusionem, inter partes ipsas coram eodem domino auditore servatis asseritur a nonnullis neutri dictorum litigantium in dicta vicaria jus competere.

Quare supplicat s. v. dictus Jacobus, quatinus mandare dignemini dicto domino auditori, ut, si per eventum litis sibi constiterit neutri dictorum litigantium in dicta vicaria jus competere, ... de dicta vicaria [fructus 4 mr. arg.] .... eidem Jacobo auctoritate apostolica provideat non obstantibus perpetua vicaria in Gartze dicte Roskildensis diocesis [fructus 3 mr. arg.] ac gratia expectativa, si quam habet, in cancellaria exprimenda.

Concessum. F. Abb .

Datum Rome apud ss. Apostolos 12. kal. martii anno 9.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.